Formularz został poprawnie wysłany

info@festiwalzliptonem.pl, infolinia: (22) 378 11 62*
*infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie przez Współadministratorów danych osobowych: Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a bezpośrednio kontaktować się będzie z Tobą Organizator, któremu Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych. Zobacz więcej Współadministratorami danych osobowych udostępnionych nam, gdy się z nami kontaktujesz są: Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych

Twoje dane w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna tutaj: polityka prywatności.

Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje twój numer telefonu lub adres korespondencyjny lub adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane które nam podasz, w zależności od tego jakie dane nam podasz oraz jaką formę kontaktu wybierzesz.

Celem przetwarzania danych jest udzielnie Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie.

Masz prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu możesz skontaktować się ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub dzwoniąc pod numer infolinii: 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ZAMKNIJ


Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – zapoznaj się z naszą polityką prywatności

* Pole obowiązkowe